Misjonarz

   

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

 
 

 

 

Jak co roku tak i dziś

W niebo biegnie nasza myśl

 Nad świętością pochylona

Dzień Twojego dziś patrona

 

Święci w Chwale się radują

Naszej wiary oczekują

Nie ukrytej lecz wyznania

W wiarę Świętych Obcowania

 

Oni dostąpili tego

Zmartwychwstając w Imię Jego

Nie bez grzechu urodzeniu

Łaską Pana są zbawieni

 

Cieszą i radują Niebo

Spoglądając na nas z niego

Wypraszając nam w potrzebie

Byśmy byli razem w Niebie

 

Pełni łaski dostąpili

Bo przy końcu nie zwątpili

I przykładem swej świętości

Dostapili wysokości

 

Męczenników to zastępy

Każdy z nich jest z ziemi wzięty

 Tuż przy boku będąc Pani

W Krwi Baranka wykąpani

 

Przez świadectwo Odkupionych

Daj nam Panie być w Zbawionych

Byśmy już na ziemi chcieli

Sławić Cię jako Anieli

 

Wspomóż zaś Łaskawa Pani

Prosim słudzy my wygnani

Niech po trudzie życia tego

Ogladamy Syna Twego

 

Strona Główna | Modlitwy

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 01-11-06